Website: www.viniq.com
Facebook: facebook.com/ViniqLiqueur
Instagram: @Viniq
Twitter: @Viniq

Official Hashtags:
#Viniq
#ShakeToShimmer